“เสวนาเหล้าและยาเสพติด เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจิต”

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เสวนาเหล้าและยาเสพติด เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจิต” ภายใต้โครงการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงสอบของนักศึกษา ที่ดำเนินการร่วมกับ 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี