กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เยี่ยมผู้บริหารและหารือแลกเปลี่ยนความรู้ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน

วันนี้(7 ก.ย.66)ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการฝ่ายระบบอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรีคำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับ ฯพณฯ อู๋ ตงเหมย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือแลกเปลี่ยนความรู้ระบบการเรียนการสอนนักศึกษา ภาวะการมีงานทำ ทุนการศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษาเดินทางไปฝึกอบรมที่ประเทศจีนและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น