คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. ร่วมกับ กลุ่มประมงพื้นบ้านฯบึงขุนทะเล ร่วมส่งมอบการปรับปรุงอาคาร ทาสี ซ่อมแซมฝากั้นห้อง ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

ศูนย์บริการวิชาการและเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. ร่วมกับ กลุ่มประมงพื้นบ้านฯบึงขุนทะเล อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมส่งมอบการปรับปรุงอาคาร ทาสี ซ่อมแซมฝากั้นห้อง ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยเสียด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ในโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ก็หายเหนื่อย ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี และทีมงานผู้ร่วมกิจกรรมทุกๆท่านครับ