สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มนส. พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และบุคลิกภาพของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มนส. พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และบุคลิกภาพของนักศึกษาวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และบุคลิกภาพวิทยากรโดย คุณนริศรา ศรีจันทราพันธุ์