มอบทุนการศึกษา รายได้จากกิจกรรมบูมชิงทุน งานรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีมอบเข็มสิงห์ศรีวิชัย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และมอบทุนการศึกษา รายได้จากกิจกรรมบูมชิงทุน งานรับพระราชทานปริญญาบัตร