รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด To Be Number One IDOL ถ้วยพระราชทานฯ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด To Be Number One IDOL ถ้วยพระราชทานฯ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
👉👉รายละเอียดและเกณฑ์การประกวดจะส่งไปยังทุกคณะภายในวันนี้ ครับ
👉👉ทั้งนี้ กำหนดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 มกราคม 2567 ณ ชมรม To Be Number Ono กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ใต้หอประชุมวชิราลงกรณ ครับ
👉👉สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
🚩นายอนุรัตน์ แพนสกุล โทร 0815699444
🚩นายสุชาติ สิทธิวงษ์ โทร 0831757649