คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนโชค ฉวีภักดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)กรีฑาพุ่งแหลน ชาย รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม