คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตอนนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบริษัท ชินเมวา จำกัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบริษัท ชินเมวา จำกัด ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้คณะได้นำเสนอผลงานที่เป็นการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้ศูนย์บริการวิชาการและเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่บึงขุนทะเล และในช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่บึงขุนทะเลเพื่อเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาในการปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชน และการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย