ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการสอนในการจัดการศึกษา ภาคปกติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการสอนในการจัดการศึกษา ภาคปกติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนการสอนในการจัดการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ร่วมกับ นายวิษณุ แก้วมีวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย นางภุมรี ก้องศิริวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง รองคณบดี และประธานสาขาวิชา ณ ห้องอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ——————————————————————————#OneHUSOTeamwork🪩https://human.sru.ac.th💻Facebook : @HuSoSRU📱Tel : 077-913363