แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทีมผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพขอขอบคุณภาพ