โครงการสัปดาห์วิชาการรัฐศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาปัจจุบันที่มีผลการเรียนดีเด่น

📅วันที่ 4 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

🎁มอบหมายให้ ดร.วิทวัส ขุนหนู รองคณบดีฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์วิชาการรัฐศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาปัจจุบันที่มีผลการเรียนดีเด่น

🖲ณ ลานกิจกรรมรัตนพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภายในงานมีการแสดงดังนี้

– การแสดงชุด ฟ้อนขันดอก

– การแสดงมโนราห์โดยศูนย์สืบสานมโนราห์ปักษ์ใต้ บ้านปากลัด “มโนราห์ชานนท์ เสือรามจันทร์ (ชานนท์ ปรีชาชาญ)”

————————————————————————–

#OneHUSOTeamwork

🪩https://human.sru.ac.th

💻Facebook : @HuSoSRU

📱Tel : 077-913363