ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

📅วันที่ 11 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 22 อบรมเชิงปฏิบัติการ “SRU Concert 2024″กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี🖲ณ ห้อง Huso SM 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษ​ยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยากรโดย คุณสมภพ ขอนพุดซา