มหกรรมการแสดงดนตรีหลากสไตล์จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล

‼️ กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง

‼️👉🏻กับมหกรรมการแสดงดนตรีหลากสไตล์จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในงาน “ SRU Music Festival #2 ”

ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ลานการแสดง หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป