โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 22 อบรมเชิงปฏิบัติการ “SRU Concert 2024”

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ ดร.มาดล จรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 22 อบรมเชิงปฏิบัติการ “SRU Concert 2024″กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี ณ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษ​ยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยากร- กลุ่ม Trumpet โดย คุณยุทธศักดิ์ พลายภู่- กลุ่ม French Horn โดย คุณเฉลิมพล คงเพชร- กลุ่ม Trombone โดย คุณวิชญะ เรืองรักษ์