วางพวงหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่อาชีพ นุ่มนวล

วันที่ 17 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี ฝ่ายระบบอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่อาชีพ นุ่มนวล มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมทรง นุ่มนวล ณ บ้านพักเลขที่ 122/1 หมู่ 9 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช