สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธร “เบิกบานใจ สุขสดใส ประเพณีสงกรานต์” ณ ศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร

วันที่ 11 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 18 รูป ในพิธีสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธร “เบิกบานใจ สุขสดใส ประเพณีสงกรานต์” ณ ศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร