เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริษัท บ้านบัวโฮมเซอร์วิส จำกัด

มนส. เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริษัท บ้านบัวโฮมเซอร์วิส จำกัด

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ บริษัท บ้านบัวโฮมเซอร์วิส จำกัด เพื่อนำมาบูรณาการและพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเดินชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะฯ