ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 พร้อมประชุมผู้ปกครอง กว่า 3,000 คนณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ #OneHUSOTeamwork

https://human.sru.ac.th

💻Facebook : @HuSoSRU

📱Tel : 077-913363