ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 6

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทางธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา วันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2567