กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส 2024“

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี🎉
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม และบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัสุราษฎร์ธานี
เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล ดังนี้
เหรียญเงิน การแข่งขันวิ่ง 100 เมตรหญิง 45-49 ปี​
เหรียญเงิน การแข่งขันวิ่ง 200 เมตรหญิง​
การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2567 “อ่างแก้วเกมส์ 2024”
ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น