ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
🔸ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1🔸
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม 2567
ในโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับ B1

🗓️ ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2567 ในรูปแบบ Online

👉🏻สามารถลงทะเบียนการอบรมได้ที่ Link : https://shorturl.asia/JVMhr

หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีอื่นๆที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้