โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านด้านดิจิทัลสู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านด้านดิจิทัลสู่ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กิจกรรมที่ 3 พัฒนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติพป

ใส่ความเห็น