ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตาจิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีและบุคลากรร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ผ่านการถ่ายทอดสดรูปแบบออนไลน์ ทางเฟซบุ๊ค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้เข้าร่วมงานภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผู้ร่วมงาน สวมแมส หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง และตรวจวัดอุณหภูมิ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ. ว่าที่ ร.ท.พงศ์ชาติ อินทชุม อ.อร่ามรัศมิ์ ด้วงชนะ
.