มรส. ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ” ผ่านระบบออนไลน์ Webex ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น.

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
📎ลงทะเบียน https://forms.gle/tQD1FWhMLbUMb51TA
📎กำหนดการ https://drive.google.com/…/1BLJl0rc8e5…/view…
📎ลิ้งค์ห้องอบรม HS407 https://sru.webex.com/meet/metawee.nua