ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเสวนาการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความลุ่มลึกเฉพาะทาง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเสวนาการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความลุ่มลึกเฉพาะทาง ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ คิริสรรหิรัญ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรศิริพงศ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
📎ลงทะเบียน https://forms.gle/Fnt9FoCTEyi9qMvz9
📎กำหนดการ https://drive.google.com/…/1Bo6DOfxXPod1NWTvE2k…/view…
📎ห้องเสวนาออนไลน์ https://sru.webex.com/meet/metawee.nua