คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล
ในโอกาสที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี. 2557 ในงานวันข้าราชการพลเรือน.
1 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
โดย พลเอกประยุทธ์. จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี.